17 maja, 2024

Zapytanie Ofertowe Remont dachu budynku spichlerza

Zapytanie ofertowe w związku z realizacją zadania pn. „Remont dachu budynku spichlerza należącego do pozostałości zespołu folwarcznego w końcu XIX w. w Nisku – Sopocie, gm. Nisko” właściciel obiektu firma KARNATECH Andrzej Karnat zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia objętego dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

27 marca, 2024

Zapytanie Ofertowe Remont dachu budynku spichlerza

Zapytanie ofertowe w związku z realizacją zadania pn. „Remont dachu budynku spichlerza należącego do pozostałości zespołu folwarcznego w końcu XIX w. w Nisku – Sopocie, gm. Nisko” właściciel obiektu firma KARNATECH Andrzej Karnat zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia objętego dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

19 marca, 2024

Zapytanie Ofertowe w ramach postępowania zakupowego

W związku z realizacją zadania pn. „Remont zabytkowego budynku spichlerza wzakresie fundamentów i murów należącego do pozostałości zespołu folwarcznego zkońca XIX w. w Nisku – Sopocie, gm. Nisko” właściciel obiektu firma KARNATECHAndrzej Karnat zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia objętegodofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

17 maja, 2023

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy KARNATECH Andrzej Karnat w oparciu o wzornictwo przemysłowe

Miło nam poinformować, iż firma KARNATECH, została wybrana do realizacji projektu pod tytułem: „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy KARNATECH Andrzej Karnat w oparciu o wzornictwo przemysłowe”. Przedsiębiorstwo jest zaopatrzone w nowe narzędzia do zwiększenia swojego potencjału na rynku Polski oraz międzynarodowym. Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, […]

17 maja, 2023

Audyt wzorniczy oraz strategia wzornicza krokiem do poprawy pozycji konkurencyjnej firmy KARNATECH

Miło nam poinformować, iż zrealizowaliśmy projekt  „Audyt wzorniczy oraz strategia wzornicza krokiem do poprawy pozycji konkurencyjnej firmy Karnatech”,  w ramach Etapu I działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, wniosek o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-18-0077/17-00. Cel projektu Celem projektu jest przeprowadzenie audytu i opracowanie strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie KARNATECH […]

17 maja, 2023

Przeprowadzenie audytu wzorniczego w firmie KARNATECH Andrzej Karnat

Firma Karnatech ogłosiła zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie audytu wzorniczego, którego wynikiem będzie strategia wzornicza. Zamówienie będzie realizowane w ramach  projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” (I etap) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 -2020 (POPW). Szczegółowy […]