Firma Karnatech ogłosiła zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie audytu wzorniczego, którego wynikiem będzie strategia wzornicza. Zamówienie będzie realizowane w ramach  projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” (I etap) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 -2020 (POPW). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji oraz termin składania ofert i kryteria oceny znajdują się w specyfikacji zamówienia.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres biura firmy KARNATECH Andrzej Karnat, ul. Kazimierza Mireckiego 21, 37-450 Stalowa Wola, do dnia 03.11.2017 roku do godziny 9:00.

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego z dn. 20.10.2017, dotyczącego realizacji zamówienia, przedmiotem którego było „Przeprowadzenie audytu wzorniczego, którego wynikiem będzie strategia wzornicza”, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”; (I etap) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 -2020 POPW, informujemy, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, która została złożona przez: Synergia Sp. z o.o. Al. Wincentego Witosa 16, 20-315 Lublin.

Zainteresowany ofertą?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza lub umów się na spotkanie.
W celu uzyskania wyceny możesz dodać załącznik rysunkowy.

kontakt

Dane kontaktowe

  • KARNATECH Andrzej Karnat
  • ul. Kazimierza Mireckiego 21,
  • 37-450 Stalowa Wola
  • +48 158 135 409