Miło nam poinformować, iż firma KARNATECH, została wybrana do realizacji projektu pod tytułem: „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy KARNATECH Andrzej Karnat w oparciu o wzornictwo przemysłowe”. Przedsiębiorstwo jest zaopatrzone w nowe narzędzia do zwiększenia swojego potencjału na rynku Polski oraz międzynarodowym.

Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, wniosek o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-18-0122/19-00.

Powyższy program unijny pomagam nam dotrzeć do większej grupy odbiorców, a także rozpocząć świadczyć usługi które wcześniej były nieosiągalne. Dzięki pomocy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zdobyliśmy odpowiednie instrumenty do podwyższenia jakości oraz rozszerzenia oferty naszych produktów. Możliwość uczestnictwa w projekcie postawiła przed nami nowe wyzwania, w związku z tym opracowaliśmy cele jakie chcielibyśmy zrealizować dzięki programowi.

Cel projektu

Celem projektu dla firmy KARNATECH jest przede wszystkim podwyższenie rentowności przedsiębiorstwa oraz zwiększenie kompetencji zakładu pracy. Takie działania jak wdrożenie własnych wyrobów oraz wzmocnienie marki pomagają zwiększyć potencjał przedsiębiorstwa. A dzięki wykorzystaniu wzornictwa w prowadzonej działalności, wyróżnić się we wschodniej części Polski.

Dodatkową role w procesie innowacji pełnią audyty wewnętrzne, które pomagają w dokonywaniu oceny takich procesów jak: zarządzania ryzykiem czy kontroli i ładu organizacyjnego.

Zdefiniowane powyższe cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację celów szczegółowych w postaci:

skierowanych na wdrożenie rekomendowanych działań wzorniczych i wprowadzeniem innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej.

Oczekiwane efekty projektu

Oczekiwania firmy KARNATECH związane z uzyskaniem efektów projektu są wieloaspektowe i wynikają z przeprowadzonego audytu wzorniczego w przedsiębiorstwie i rekomendacji wzorniczych. Oczekiwania względem projektu oraz jego efektów, napawają optymizmem i otwierają przed firmą nowe, wcześniej niedostępne opcje.

Wartość projektu

Zakwalifikowane wydatki oraz wartość całego projektu zostały omówione poniżej.

Wydatki ogółem 3 907 808,60 PLN
Wydatki kwalifikowalne 3 180 820,00 PLN
Wnioskowane dofinansowanie 2 190 570,00 PLN

Procent dofinansowania: 68,87%

O pełnym wymiarze projektu oraz jego założeniach i sposobach finansowania mogą państwo przeczytać tutaj lub na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zainteresowany ofertą?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza lub umów się na spotkanie.
W celu uzyskania wyceny możesz dodać załącznik rysunkowy.

kontakt

Dane kontaktowe

  • KARNATECH Andrzej Karnat
  • ul. Kazimierza Mireckiego 21,
  • 37-450 Stalowa Wola
  • +48 158 135 409