Istota systemu zarządzania jakością jak i sam system kontroli jakości jest niezwykle ważny dla każdego dobrze prosperującego przedsiębiorstwa. Wyznacza standardy jakie firma zobowiązała się utrzymać przy wytwarzaniu swoich produktów lub świadczenia usług.

PN-EN ISO 9001:2015 jest międzynarodową normą, która określa wymagania do sprawnego zarządzania systemem jakości. Zachęca do podejścia procesowego, zrozumienia i spełnienia wymagań Klienta oraz ciągłego doskonalenia. Wyznaczanie celów, monitorowanie procesów, regulacja stosunków z dostawcami – to zadania i metody, które charakteryzują sprawne wdrożenia wymagań normy.

W KARNATECH zdecydowaliśmy się wdrożyć powyższą normę systemu jakości, ponieważ utożsamiają się z wartościami jakie wyznaje przedsiębiorstwo. KARNATECH od początku dąży do udoskonalania swoich usług oraz produktów, a działania kierowane są na najwyższą jakość. KARNATECH za priorytetowe uznaje także satysfakcję klienta oraz wydajność produkcji.