Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy KARNATECH Andrzej Karnat w oparciu o wzornictwo przemysłowe

Miło nam poinformować, iż firma KARNATECH, została wybrana do realizacji projektu pod tytułem: „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy KARNATECH Andrzej Karnat w oparciu o wzornictwo przemysłowe”. Przedsiębiorstwo jest zaopatrzone w nowe narzędzia do zwiększenia swojego potencjału na rynku Polski oraz międzynarodowym. Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, […]

Audyt wzorniczy oraz strategia wzornicza krokiem do poprawy pozycji konkurencyjnej firmy KARNATECH

Miło nam poinformować, iż zrealizowaliśmy projekt  „Audyt wzorniczy oraz strategia wzornicza krokiem do poprawy pozycji konkurencyjnej firmy Karnatech”,  w ramach Etapu I działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, wniosek o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-18-0077/17-00. Cel projektu Celem projektu jest przeprowadzenie audytu i opracowanie strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie KARNATECH […]

Przeprowadzenie audytu wzorniczego w firmie KARNATECH Andrzej Karnat

Firma Karnatech ogłosiła zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie audytu wzorniczego, którego wynikiem będzie strategia wzornicza. Zamówienie będzie realizowane w ramach  projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” (I etap) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 -2020 (POPW). Szczegółowy […]